In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Mega 6/45, XSMEGA Ngày 26/03/2023

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45
06
16
18
25
34
45
Giá Trị Jackpot
35,931,924,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số
0
35,931,924,500
Giải nhất 5 số
22
10 Triệu
Giải nhì 4 số
1,380
300.000đ
Giải ba 3 số
21,185
30.000đ
Jackpot Mega 6/45 kỳ trước  24/03/2023
32.015.387.000 đ (Cộng dồn cho kỳ này)
Jackpot Mega 6/45 kỳ sau 29/03/2023
 

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán Điện Toán Mega 6/45

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 10 4 Lần
 • 28 4 Lần
 • 05 3 Lần
 • 22 3 Lần
 • 36 3 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 24 153 Lần
 • 19 152 Lần
 • 44 151 Lần
 • 05 149 Lần
 • 06 149 Lần
 • 30 148 Lần
 • 35 148 Lần
 • 37 148 Lần
 • 10 146 Lần
 • 01 144 Lần
 • 04 144 Lần
 • 07 142 Lần
 • 11 142 Lần
 • 13 142 Lần
 • 25 142 Lần
 • 22 141 Lần
 • 18 140 Lần
 • 16 138 Lần
 • 26 138 Lần
 • 27 138 Lần
 • 40 138 Lần
 • 28 137 Lần
 • 21 136 Lần
 • 33 135 Lần
 • 20 134 Lần
 • 41 134 Lần
 • 23 133 Lần
 • 31 133 Lần
 • 32 132 Lần
 • 34 132 Lần
 • 29 130 Lần
 • 45 130 Lần
 • 08 129 Lần
 • 12 129 Lần
 • 17 129 Lần
 • 36 127 Lần
 • 02 126 Lần
 • 03 126 Lần
 • 09 126 Lần
 • 39 126 Lần
 • 43 126 Lần
 • 14 123 Lần
 • 42 121 Lần
 • 15 120 Lần
 • 38 119 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 40 31 Kỳ
 • 32 24 Kỳ
 • 30 22 Kỳ
 • 39 19 Kỳ
 • 20 15 Kỳ
 • 01 13 Kỳ
 • 04 12 Kỳ
 • 42 12 Kỳ
 • 38 11 Kỳ
 • 27 10 Kỳ
 • 43 10 Kỳ
 • 09 9 Kỳ
 • 03 7 Kỳ
 • 13 7 Kỳ
 • 36 7 Kỳ
 • 44 7 Kỳ
 • 29 6 Kỳ
 • 31 6 Kỳ
 • 37 6 Kỳ
 • 11 5 Kỳ
 • 19 5 Kỳ
 • 23 5 Kỳ
 • 12 4 Kỳ
 • 22 4 Kỳ
 • 26 4 Kỳ
 • 33 4 Kỳ
 • 02 3 Kỳ
 • 07 3 Kỳ
 • 21 3 Kỳ
 • 28 3 Kỳ
 • 35 3 Kỳ