In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Mega 6/45, XSMEGA Ngày 27/11/2022

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MEGA 6/45
14
20
24
30
35
41
Giá Trị Jackpot
20,737,613,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số
1
20,737,613,500
Giải nhất 5 số
16
10 Triệu
Giải nhì 4 số
893
300.000đ
Giải ba 3 số
15,776
30.000đ
Jackpot Mega 6/45 kỳ trước  23/11/2022
18.822.931.500 đ (Cộng dồn cho kỳ này)
Jackpot Mega 6/45 kỳ sau 27/11/2022
 

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán Điện Toán Mega 6/45

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 03 3 Lần
 • 04 3 Lần
 • 09 3 Lần
 • 14 3 Lần
 • 15 3 Lần
 • 16 3 Lần
 • 20 3 Lần
 • 24 3 Lần
 • 32 3 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 19 149 Lần
 • 24 146 Lần
 • 06 145 Lần
 • 30 145 Lần
 • 44 145 Lần
 • 37 141 Lần
 • 05 140 Lần
 • 04 139 Lần
 • 35 139 Lần
 • 01 138 Lần
 • 10 137 Lần
 • 25 136 Lần
 • 07 135 Lần
 • 40 135 Lần
 • 18 134 Lần
 • 11 133 Lần
 • 13 133 Lần
 • 27 132 Lần
 • 16 129 Lần
 • 41 129 Lần
 • 22 128 Lần
 • 28 128 Lần
 • 45 128 Lần
 • 20 127 Lần
 • 21 127 Lần
 • 31 127 Lần
 • 32 127 Lần
 • 17 126 Lần
 • 23 126 Lần
 • 26 126 Lần
 • 34 126 Lần
 • 12 125 Lần
 • 33 124 Lần
 • 08 123 Lần
 • 36 122 Lần
 • 09 121 Lần
 • 29 121 Lần
 • 03 120 Lần
 • 39 120 Lần
 • 02 119 Lần
 • 14 118 Lần
 • 43 117 Lần
 • 15 114 Lần
 • 42 114 Lần
 • 38 112 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 39 33 Kỳ
 • 28 23 Kỳ
 • 06 18 Kỳ
 • 05 17 Kỳ
 • 19 17 Kỳ
 • 26 17 Kỳ
 • 34 15 Kỳ
 • 11 14 Kỳ
 • 18 14 Kỳ
 • 21 12 Kỳ
 • 36 11 Kỳ
 • 23 10 Kỳ
 • 42 10 Kỳ
 • 45 9 Kỳ
 • 08 8 Kỳ
 • 10 8 Kỳ
 • 31 8 Kỳ
 • 07 7 Kỳ
 • 09 6 Kỳ
 • 17 6 Kỳ
 • 27 5 Kỳ
 • 43 5 Kỳ
 • 02 4 Kỳ
 • 03 4 Kỳ
 • 12 4 Kỳ
 • 32 4 Kỳ
 • 44 4 Kỳ
 • 16 3 Kỳ
 • 25 3 Kỳ
 • 29 3 Kỳ
 • 33 3 Kỳ