In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max3D PRO, XSMAX3DPRO Ngày 01/04/2023

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé #000240 - T.Năm, ngày 30/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
634
410
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
341
858
277
853
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
039
032
051
494
316
543
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
494
869
201
102
845
879
073
855
10
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
30
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
429
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,042
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0