In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Keno, XSKENO Ngày 23/11/2022

XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO
Kỳ vé #0109155 Ngày 22/11/2022   21:50

01
04
06
07
15
16
20
22
29
31
36
38
45
46
54
63
71
77
78
80
CHẲN:
11
LẺ:
9
LỚN:
8
BÉ:
12


Số lượng vé trúng giải
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 10 trong 20 số
0
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
0
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
8.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1
710.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
6
80.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
40
20.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
44
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 09 trong 20 số
0
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
0
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
2
150.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
20
30.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
67
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
22
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 08 trong 20 số
0
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
0
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
7
50.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
29
10.000 đ
Trùng 00 trong 20 số
43
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 07 trong 20 số
0
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
0
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
2
100.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
31
20.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
183
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 06 trong 20 số
0
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
3
450.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
23
40.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
80
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 05 trong 20 số
0
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
0
150.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
56
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 04 trong 20 số
0
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
27
50.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
57
10.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 03 trong 20 số
3
200.000 đ
Trùng 02 trong 20 số
36
20.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 02 trong 20 số
99
90.000 đ
Xác định kết quả Vé Trúng Giá trị
Trùng 01 trong 20 số
8
20.000 đ

Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Kỳ vé #0109154 Ngày 22/11/2022 21:40

01
02
15
18
20
24
33
44
51
53
59
61
65
67
68
72
76
78
79
80

Kỳ vé #0109153 Ngày 22/11/2022 21:30

02
07
10
14
19
23
24
26
33
36
40
43
49
60
62
64
68
72
76
77

Kỳ vé #0109152 Ngày 22/11/2022 21:20

03
08
09
18
19
22
25
26
32
40
42
46
50
55
60
61
62
65
75
79

Kỳ vé #0109151 Ngày 22/11/2022 21:10

02
03
10
11
14
22
25
29
30
35
38
39
43
45
47
52
56
64
73
74

Kỳ vé #0109150 Ngày 22/11/2022 21:00

02
06
08
10
13
14
19
24
31
38
41
42
48
58
59
61
71
73
78
80

Kỳ vé #0109149 Ngày 22/11/2022 20:50

03
13
14
18
38
41
43
46
48
53
55
57
58
61
64
66
69
71
74
80

Kỳ vé #0109148 Ngày 22/11/2022 20:40

05
06
07
13
15
16
18
20
25
27
29
30
37
48
50
52
53
63
66
71

Kỳ vé #0109147 Ngày 22/11/2022 20:30

02
06
09
13
19
24
26
27
28
29
31
35
37
56
58
60
62
64
73
79

Kỳ vé #0109146 Ngày 22/11/2022 20:20

06
07
08
09
15
31
32
35
40
45
46
53
56
57
59
60
61
63
68
77

Kỳ vé #0109145 Ngày 22/11/2022 20:10

08
11
13
17
27
31
38
43
45
46
55
56
58
64
66
68
70
73
74
78