In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Giải BảyĐặc Biệt
Thứ ba, 22/11/202250,13,41,4930529
Thứ hai, 21/11/202296,25,69,4752091
Chủ nhật, 20/11/202252,33,61,2480770
Thứ bảy, 19/11/202204,50,54,9866534
Thứ sáu, 18/11/202243,12,84,0732592
Thứ năm, 17/11/202297,50,75,9905776
Thứ tư, 16/11/202294,53,70,5850578
Thứ ba, 15/11/202202,57,50,8291006
Thứ hai, 14/11/202256,67,31,4212834
Chủ nhật, 13/11/202220,21,36,0196305
Thứ bảy, 12/11/202261,73,32,9178611
Thứ sáu, 11/11/202208,89,92,1281736
Thứ năm, 10/11/202232,64,98,2571610
Thứ tư, 09/11/202217,42,90,3457765
Thứ ba, 08/11/202241,97,10,9666130
Thứ hai, 07/11/202241,25,57,1704067
Chủ nhật, 06/11/202250,36,64,9677471
Thứ bảy, 05/11/202222,96,21,0333487
Thứ sáu, 04/11/202248,02,05,4275371
Thứ năm, 03/11/202222,57,54,1666819
Thứ tư, 02/11/202208,33,36,7867246
Thứ ba, 01/11/202279,76,46,5099876
Thứ hai, 31/10/202202,31,59,1693343
Chủ nhật, 30/10/202247,84,18,9505085
Thứ bảy, 29/10/202252,99,02,4773887
Thứ sáu, 28/10/202262,12,05,4932041
Thứ năm, 27/10/202221,70,40,9989604
Thứ tư, 26/10/202298,01,69,7019739
Thứ ba, 25/10/202281,78,36,6550604
Thứ hai, 24/10/202299,51,40,7605499

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

92 ( 14 ngày )
34 ( 12 ngày )
28 ( 11 ngày )
08 ( 9 ngày )
33 ( 9 ngày )
95 ( 8 ngày )
04 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
32 ( 7 ngày )

Miền Bắc

63 ( 27 ngày )
68 ( 19 ngày )
17 ( 10 ngày )
27 ( 10 ngày )
35 ( 10 ngày )
65 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )
01 ( 9 ngày )
28 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

14 ( 11 ngày )
61 ( 11 ngày )
43 ( 10 ngày )
79 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
01 ( 7 ngày )
03 ( 7 ngày )
06 ( 7 ngày )
28 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )