In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - KQXS DTMB

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

31 ( 20 ngày )
83 ( 14 ngày )
84 ( 13 ngày )
28 ( 11 ngày )
87 ( 10 ngày )
41 ( 8 ngày )
50 ( 8 ngày )
81 ( 8 ngày )
55 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )

Miền Bắc

09 ( 14 ngày )
14 ( 14 ngày )
03 ( 10 ngày )
47 ( 10 ngày )
86 ( 10 ngày )
01 ( 9 ngày )
11 ( 9 ngày )
31 ( 9 ngày )
32 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
80 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

45 ( 12 ngày )
21 ( 11 ngày )
26 ( 11 ngày )
19 ( 10 ngày )
53 ( 8 ngày )
02 ( 7 ngày )
13 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
67 ( 7 ngày )