In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D PRO Ngày 19/01/2023 - KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 211 - Thứ năm, ngày 19/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
252
232
3
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
653
750
369
006
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
621
096
272
163
029
375
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
502
466
446
283
496
761
446
118
9
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
120
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
771
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,752
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
3

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 210 - Thứ ba, ngày 17/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
235
819
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
514
355
874
420
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
072
410
675
317
296
756
3
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
778
923
320
786
107
145
446
292
1
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
24
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
669
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,437
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 209 - Thứ bảy, ngày 14/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
722
738
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
918
934
659
665
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
504
638
736
047
332
684
6
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
772
716
993
593
772
296
010
267
12
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
86
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
492
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,542
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 208 - Thứ năm, ngày 12/01/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
980
120
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
428
549
254
192
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
090
824
628
639
298
259
2
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
500
502
468
677
254
497
296
288
1
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
45
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
510
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,474
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

22 ( 14 ngày )
05 ( 11 ngày )
46 ( 11 ngày )
55 ( 11 ngày )
95 ( 11 ngày )
34 ( 10 ngày )
70 ( 7 ngày )
03 ( 6 ngày )
30 ( 6 ngày )

Miền Bắc

76 ( 17 ngày )
24 ( 16 ngày )
11 ( 14 ngày )
27 ( 13 ngày )
93 ( 13 ngày )
21 ( 12 ngày )
77 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
06 ( 7 ngày )
35 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
57 ( 7 ngày )
69 ( 7 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

29 ( 16 ngày )
49 ( 13 ngày )
90 ( 13 ngày )
64 ( 12 ngày )
12 ( 11 ngày )
57 ( 10 ngày )
41 ( 9 ngày )
87 ( 9 ngày )
07 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
99 ( 7 ngày )