In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D PRO Ngày 28/03/2023 - KQXS MAX3DPRO

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 239 - Thứ ba, ngày 28/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
760
507
1
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
699
236
036
990
3
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
320
351
556
634
135
147
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
519
788
028
566
523
702
285
238
6
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
41
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
376
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,058
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
1

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 238 - Thứ bảy, ngày 25/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
256
085
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
610
849
128
389
0
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
540
967
456
357
592
619
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
165
896
795
196
433
812
423
753
5
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
34
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
447
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,918
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 237 - Thứ năm, ngày 23/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
296
284
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
011
885
860
467
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
655
415
829
294
270
736
1
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
151
746
746
416
901
348
489
215
2
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
36
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
460
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
3,440
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
1

Xổ Số Điện Toán Max3D PRO
Kỳ vé 236 - Thứ ba, ngày 21/03/2023

Giải Số Quay Thưởng SL
Đặc biệt
2 Tỷ
237
447
0
Giải nhất
30 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
259
128
986
740
1
Giải Nhì
10 Triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
163
369
952
092
859
624
5
Giải ba
4 triệu
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
012
177
005
055
034
350
271
106
3
Giải tư
1 Triệu
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
45
Giải năm
100.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
482
Giải sáu
40.000
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
4,242
ĐB Phụ
400 Triệu
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
0

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

39 ( 17 ngày )
22 ( 11 ngày )
47 ( 11 ngày )
96 ( 9 ngày )
05 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
55 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
34 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )

Miền Bắc

25 ( 15 ngày )
80 ( 15 ngày )
87 ( 15 ngày )
76 ( 14 ngày )
24 ( 13 ngày )
45 ( 12 ngày )
11 ( 11 ngày )
75 ( 11 ngày )
27 ( 10 ngày )
47 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

29 ( 13 ngày )
49 ( 10 ngày )
61 ( 10 ngày )
90 ( 10 ngày )
09 ( 9 ngày )
33 ( 9 ngày )
64 ( 9 ngày )
12 ( 8 ngày )
71 ( 8 ngày )