In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán Max3D Ngày 24/03/2023 - KQXS MAX3D

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000591 | T.Sáu, ngày 24/03/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
768
699
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
032
122
440
557
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
907
472
896
939
462
517
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
129
896
747
476
208
295
479
234
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 28 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 88 Giải nhì - 40Tr 0
Giải ba - 210K 84 Giải ba - 10Tr 2
Giải tư - 100K 175 Giải tư - 5Tr 4
    Giải năm - 1Tr 56
    Giải sáu - 150K 436
    Giải bảy - 40K 3,091

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000590 | T.Tư, ngày 22/03/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
715
925
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
287
333
165
771
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
128
486
125
443
414
475
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
216
680
310
780
577
347
348
135
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 47 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 91 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 100 Giải ba - 10Tr 21
Giải tư - 100K 86 Giải tư - 5Tr 6
    Giải năm - 1Tr 50
    Giải sáu - 150K 305
    Giải bảy - 40K 3,101

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000589 | T.Hai, ngày 20/03/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
473
304
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
175
029
682
822
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
778
050
011
675
910
917
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
997
108
902
094
122
258
321
412
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 34 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 77 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 164 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 171 Giải tư - 5Tr 8
    Giải năm - 1Tr 39
    Giải sáu - 150K 472
    Giải bảy - 40K 4,300

Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ vé #000588 | T.Sáu, ngày 17/03/2023

Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Giải nhất
1Tr
979
886
Giải nhất
1Tỷ
Giải nhì
350K
259
959
515
473
Giải nhì
40Tr
Giải ba
210K
847
804
769
403
060
855
Giải ba
10Tr
Giải tư
100K
723
208
501
785
318
381
245
510
Giải tư
5Tr
(Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư Giải năm
1Tr
(Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất Giải sáu
150K
(Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất Giải bảy
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Giải nhất - 1Tr 50 Giải nhất - 1Tỷ 0
Giải nhì - 350K 104 Giải nhì - 40Tr 1
Giải ba - 210K 59 Giải ba - 10Tr 1
Giải tư - 100K 115 Giải tư - 5Tr 3
    Giải năm - 1Tr 23
    Giải sáu - 150K 369
    Giải bảy - 40K 2,823

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

39 ( 15 ngày )
22 ( 9 ngày )
47 ( 9 ngày )
27 ( 7 ngày )
93 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
05 ( 6 ngày )
40 ( 6 ngày )
46 ( 6 ngày )
55 ( 6 ngày )
95 ( 6 ngày )

Miền Bắc

53 ( 22 ngày )
25 ( 13 ngày )
55 ( 13 ngày )
80 ( 13 ngày )
87 ( 13 ngày )
76 ( 12 ngày )
24 ( 11 ngày )
45 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

29 ( 11 ngày )
84 ( 10 ngày )
49 ( 8 ngày )
61 ( 8 ngày )
90 ( 8 ngày )
09 ( 7 ngày )
33 ( 7 ngày )
64 ( 7 ngày )
02 ( 6 ngày )
12 ( 6 ngày )
63 ( 6 ngày )
71 ( 6 ngày )