In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 1*2*3 Ngày 22/11/2022 - KQXS 123

9
 
8
4
 
7
2
1
5
 
8
6
 
6
1
0
4
 
7
4
 
0
3
6
0
 
6
4
 
5
8
3
0
 
6
5
 
2
1
2
7
 
9
9
 
2
4
8
8
 
5
6
 
0
9
9
2
 
8
8
 
7
2
2
5
 
8
5
 
8
8
8
6
 
3
0
 
0
7
5

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

92 ( 14 ngày )
34 ( 12 ngày )
28 ( 11 ngày )
08 ( 9 ngày )
33 ( 9 ngày )
95 ( 8 ngày )
04 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
32 ( 7 ngày )

Miền Bắc

63 ( 27 ngày )
68 ( 19 ngày )
17 ( 10 ngày )
27 ( 10 ngày )
35 ( 10 ngày )
65 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )
01 ( 9 ngày )
28 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

14 ( 11 ngày )
61 ( 11 ngày )
43 ( 10 ngày )
79 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
01 ( 7 ngày )
03 ( 7 ngày )
06 ( 7 ngày )
28 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )